LCG rovná hrana do 10 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z  Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

LCG

PRO TLOUŠŤKU DESEK OD 1 DO 10 cm ,

ROVNÁ HRANA S MIKROOSCILACÍ

A ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM VŘETEN

Směr práce: dle výběru
Min. délka jednotlivého kusu:
Min. šířka: , max. : bez limitu
Celkový instalovaný příkon: 22 kW
Spotřeba vody: min. 75 l/min.

Rozměry stroje:

3705 x 1700 x 1900 (v) mm

Váha: 

Prac. rychlost: 0-200 m/hod.

Barevný dotykový displej

Motorizovaná přítlačná lišta

Přední výsuvná lišta pro široké kusy

Šířka pásu: (s přední výsuvnou lištou )

Stroj je vybaven následujícími moduly:

-1 vřeteno pro kalibraci nebo okapničky (SE)

- 7 brousicích a leštících vřeten s mikrooscilací pro nástroje prům. 120-

-1 vřeteno nakloněné pod úhlem 45° , pro horní sraženou hranu, pro nástroje prům. 120-

-1 vřeteno nakloněné pod úhlem 45° , pro dolní sraženou hranu, pro nástroje prům. 120-

– 1 vřeteno pro profilový kotouč nebo kotouč na okapničky (SU)

Příslušenství

Přídavná válečková dráha na vstupu 1500x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu 1500x500 mm

Přídavná válečková dráha na vstupu 2000x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu 2000x500 mm

Vodní elektroventil

Další leštící vřeteno (max. 2)

Další srážecí vřeteno (max. 1 pár)

Automatické nastavení polohy 1 páru srážecích vřeten

Automatické nastavení polohy kalibračního vřetene

(automatické nastavení tloušťky, motorizované horizontální nastavení )

Leštící jednotka pro zadní stranu nebo pro protiskluzové broušení (pemrlování)

- pevné vertikální vřeteno nastavitelné vertikálně i horizontálně, pro leštění

kalibrovaného povrchu, elektronicky ovládané.

Pro prům. nástroje 120 –

Řezací jednotka na výstupu

Horizontálně (max. vzdálenost řezu od hrany ) i vertikálně

nastavitelná, neotočná

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.