LCR 7233 M-SE

LCR 7233 M-SE

PRO TLOUŠŤKU DESEK OD 1 DO S FAZETKOU

NEBO OD 1 DO S MALÝM RADIUSEM

- Přední výsuvná lišta pro podpěru velkých desek

- Rychlost oscilace a rychlost otáčení hlav obou oscilačních jednotek nastavitelná

- Elektronický kontrolní systém pro pracovní funkce a servisní činnost

- Rychlost dopravního pásu nastavitelná na kontrolním panelu

- Motorizovaná přítlačná lišta

Stroj je vybaven následujícími moduly:

- 1 vřeteno pro kalibraci nebo okapničky

- 2 vřetena proti sobě nakloněná pod úhlem 45°, pro přípravu fazet, s ručním pevným nastavením pro diamantový kovový nástroj

- 7 leštících vřeten (průměr nástrojů 120-)

- 3 nakloněná vřetena na fazety (první s mechanickou zarážkou) pro spodní fazetu nebo radius

- 3 nakloněná vřetena na fazety (první s mechanickou zarážkou) pro horní fazetu nebo radius

PRíslušenství

Přídavná válečková dráha na vstupu, 830x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu, 830x500 mm

Mikrooscilace zákl. leštících vřeten

Programovatelná sada pracovních začátků a konců s možností nastavení rozdílných předstihů a zpoždění pro každé vřeteno zvlášť

Další leštící vřeteno (max. 2)

elektroventil

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.