LCR rovná hrana, fazeta/radius do 6/4 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

LCR 7233 M-SE

PRO TLOUŠŤKU DESEK OD 1 DO 6 cm S FAZETKOU

NEBO OD 1 DO 4 cm S MALÝM RADIUSEM

- Přední výsuvná lišta pro podpěru velkých desek

- Rychlost oscilace a rychlost otáčení hlav obou oscilačních jednotek nastavitelná

- Elektronický kontrolní systém pro pracovní funkce a servisní činnost

- Rychlost dopravního pásu nastavitelná na kontrolním panelu

- Motorizovaná přítlačná lišta

Stroj je vybaven následujícími moduly:

- 1 vřeteno pro kalibraci nebo okapničky

- 2 vřetena proti sobě nakloněná pod úhlem 45°, pro přípravu fazet, s ručním pevným nastavením pro diamantový kovový nástroj

- 7 leštících vřeten (průměr nástrojů 120-)

- 3 nakloněná vřetena na fazety (první s mechanickou zarážkou) pro spodní fazetu nebo radius

- 3 nakloněná vřetena na fazety (první s mechanickou zarážkou) pro horní fazetu nebo radius

PRíslušenství

Přídavná válečková dráha na vstupu, 830x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu, 830x500 mm

Mikrooscilace zákl. leštících vřeten

Programovatelná sada pracovních začátků a konců s možností nastavení rozdílných předstihů a zpoždění pro každé vřeteno zvlášť

Další leštící vřeteno (max. 2)

elektroventil

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.