LCT kulaté hrany do 4 cm, rovné do 6 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

LCT 522 CAI-MO

- automatické ovládání měniče (CAI)

- mikro-oscilace (MO)

Stroj je vybaven následujícími moduly:

- 1 vřeteno pro kalibraci nebo okapničky nastavitelné horizontálně nebo vertikálně, které se může otáčet na vertikální ose (okapnička) nebo horizontální ose (kalibrace), pro kotouč průměr

- 2 vřetena proti sobě skloněná pod úhlem 45°, pneumatická, s mechanicky nastavitelnou zarážkou, pro průměr nástr.

- 1 vřeteno na profilový kotouč

- 5 oscilujících leštících pneumatických vřeten (průměr nástrojů 130)

- Válečková dráha standard na vstupu

- Válečková dráha standard na výstupu

Příslušenství

Přídavná válečková dráha na vstupu, 1500x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu, 1500x500 mm

Vertikální rám pro válečkovou dráhu 1500x500 mm

Přídavná válečková dráha na vstupu, 2000x500 mm

Přídavná válečková dráha na výstupu, 2000x500 mm

Vertikální rám pro válečkovou dráhu 2000x500 mm

Vodní elektroventil

Pneum. vřetena aktivovaná prostřednictvím PLC

Speciální modrá barva RAL 5012

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.