LTX kulatá hrana do 8 cm, rovná do 10 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

Stranový leštící stroj Marmomeccanica  LTX pro kulaté hrany do 8 cm a rovné hrany do 10 cm 

LTX je novým modelem firmy Marmomeccanica. Je spojením filozofie stroje LTT a mechaniky stroje LTH, tzn. že nabízí broušení kulatých hran za pomoci stejného plochého diamantového kotoučku pro všechny profily a tloušťky. Oscilační systém poháněný dvěma motory připojenými přes elektrickou osu představuje mechanické zjednodušení, sníženou náročnost údržby, vysokou výkonnost a dobrou spolehlivost. Samonosná konstrukce. Odpadní voda je sbírána do jednoho místa. Ovládací panel na pohyblivém rameni. Oscilační vřetena jsou unifikovaná a prověřená na tisícech různých strojů. Každé  vřeteno má hydraulický motor s různými otáčkami.

Pohyb nosníku leštících vřeten je řešen bezúdržbovým systémem pák, který si firma nechala patentovat v roce 1987 a který byl od té doby úspěšně používán na různých modelech. Mikrooscilace pro leštění rovných hran. Barevná dotyková obrazovka pro rychlé a intuitivní ovládání. Mnoho přednastavených typů práce, možnost vložení vlastních typů práce.

Nastavování polohy jednotlivých vřeten při změně typu práce (profilu, tloušťky..) je automatické.

Možnost leštění pouze zadaných částí hrany a možnost přednastavení okamžiku vyjetí jednotlivých hlav.

Software nabízí dále tyto funkce:
1. Diagnostika potíží
2. Pracovní statistiky
3. Plán údržby


Rozměry: od 4810 x 1900 mm (dle konfigurace)

Příkon: od 28 kW (dle konfigurace)

Stroj LTN je nabízen ve dvou základních verzích: LTX 621 a LTX 6221

Konfigurace modelu LTX 621:
-1 vřeteno pro kalibraci na vstupu pro kalibraci tloušťky materiálu do nastavitelné hloubky (max. 100 mm). Vřeteno lze nastavit do polohy od 0 do 90 st. a využít pro řezání okapničky. Průměr nástroje 250 mm.
-2 vřetena proti sobě skloněná pod úhlem 45° na vstupu  , pneumatická, pro předhrubování kulatých profilů nebo pro fazety různých velikostí u rovné hrany.  Průměr nástrojů 130 mm.
-6 oscilujících leštících pneumatických vřeten, první dvě lze osadit diamantovými kotoučky pro vyhrubování profilu (průměr nástrojů 130mm).

Model LTX 6221 je identický, ale má navíc ještě 2 vřetena proti sobě skloněná pod úhlem 45° , pneumatická, pro fazety u rovných hran. 

Konfiguraci obou modelů je možno doplnit o další vřetena a příslušenství. 

Stranový automat Marmo Meccanica S.P.A.