LTZ kulatá hrana do 10 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

Stranový leštící stroj Marmomeccanica  LTZ pro kulaté hrany do 10 cm 

Vysoká produktivita a spolehlivost jsou hlavními přednostmi stroje LTZ, nového modelu firmy Marmomeccanica. Kulaté hrany předbroušené na dvou 45-stupňových vřetenech s plochým dia-kotoučem průměr 150 mm - kompletně automatické nastavení. Mikrooscilace pro rovné hrany i u hran, kde je pouze část rovná a část s radiusem. Elektronické ovládání jednotlivých leštících vřeten umožňuje zvolit leštění jen zadané části hrany a také umožňuje nastavit čas vyjíždění/zajíždění každého jednotlivého vřetene zvlášť. Dotyková obrazovka. Stroj pro zákazníky s vysokým požadavkem na výkon, s požadavkem na leštění hran více než 6 cm silných (do 10 cm) a pro zákazníky, kteří leští měkké a křehké materiály - vyjíždění vřeten je velmi citlivé. 
Oscilační systém poháněný dvěma motory připojenými přes elektrickou osu s vysokou frekvencí oscilace představuje mechanické zjednodušení, sníženou náročnost údržby, vysokou výkonnost a dobrou spolehlivost. Samonosná konstrukce. Odpadní voda je sbírána do jednoho místa. Ovládací panel na pohyblivém rameni. Oscilační vřetena jsou unifikovaná a prověřená na tisícech různých strojů, s hydraulickými motory s možností různých otáček. Systém posunu desek je velmi stabilní a šetrný, aby bylo sníženo riziko praskání desek. Přední výsuvná lišta pro podpěru velkých desek.

Pohyb nosníku leštících vřeten je řešen bezúdržbovým systémem pák, který si firma nechala patentovat v roce 1987 a který byl od té doby úspěšně používán na různých modelech.  

Stroj patří ke špičce ve své třídě.

Rozměry: od 4950 x 1860 mm (dle konfigurace)

Příkon: od 34 kW (dle konfigurace)

Stroj LTZ je nabízen ve dvou základních verzích: LTZ 821 a LTZ 8221.

Konfigurace modelu LTZ 821:
-1 vřeteno pro kalibraci na vstupu pro kalibraci tloušťky materiálu do nastavitelné hloubky (max. 60 mm). Vřeteno lze nastavit do polohy od 0 do 90 st. a využít pro řezání okapničky. Průměr nástroje 250 mm.
-2 vřetena proti sobě skloněná pod úhlem 45° na vstupu  , pneumatická, pro předhrubování kulatých profilů nebo pro fazety různých velikostí u rovné hrany.  Průměr nástrojů 130 mm.
-8 oscilujících leštících pneumatických vřeten, první dvě lze osadit diamantovými kotoučky pro vyhrubování profilu (průměr nástrojů 150mm).

Model LTZ 8221 je identický, ale má navíc ještě 2 vřetena proti sobě skloněná pod úhlem 45° na výstupu , pneumatická, pro fazety u rovných hran. 

Konfiguraci obou modelů je možno doplnit o další vřetena a příslušenství. 

Stranový automat Marmo Meccanica S.P.A.