Mostová bruska automat AS1.2

PROMASZ

JEDNOHLAVÁ MOSTOVÁ BRUSKA PROMASZ  
MODEL: AS-1.2


POPIS STROJE:

Zařízení slouží k broušení a leštění desek z přírodního kamene (žula,mramor..) o různých rozměrech (i oblouků).
Pracovní plocha je 3200 x 3200 mm. Bruska je masivní konstrukce s dlouhou životností a bezporuchovým provozem.
Základem je masivní ocelový nosník s vedením. Po nich se přesouvá suport s vřetenem která zajišťuje pohyb vlevo a vpravo.
Pohyb celého mostu se děje po vedení , které je umístěno na betonových stěnách. Systém řízení umožňuje práci v režimu ručním nebo automatickým.

Ruční režim dovoluje přemisťování hlavice do jakékoliv pozice a slouží hlavně k ustavení okrajů práce v automatickém režimu,
kdy pomocí joystiku se ukládají do paměti stroje jednotlivé pozice neregulérní desky (neprovnoramenného) obvodu
nebo několika desek (max 5) postupně v pořadí a umožňuje zadat hlavní orientační body (max 8) .
Pro snadné zadávání obrysu pravidelné desky se obvod zadává dvěma body diagonály. Stroj může pracovat s několika deskami najednou
a po opracování jedné desky přejíždí stroj automaticky na další desku s kontrolou výšky hlavy. Stroj takto pracuje v automatickém režimu pomocí PLC Mitsubishi.

U každé desky můžete zároveň naprogramovat správné opracování až na lesk těmito způsoby:

• Podélný posuv hlavy s nastavitelnou roztečí (posun po mostě)

• Příčný posuv hlavy s nastavitelnou roztečí (posun mostu)

• ZZ (cik cak) posun hlavy s nastavitelnou roztečí (0-300mm)

• Pohyb po obvodě

Je možná kombinace různých pohybů předem nastavenými počty cyklů pro každou z nich.

Nastavení výšky hlavy se provádí dvěma pohyby

Mechanickým – šroubový mechanismus vytváří pevnou pozici hlavy vzhledem k rámu Pneumatickým – pomocí dvou pneumatických válců zajišťují flexibilní chování hlavy, která doléhá na pracovní plochu.

TECHNICKÁ DATA:

Napětí 3x 400V , 13 kVA
Připojení vzduchu 0,5 MPa
Motor hlavice 11 kW
Otáčky vřetene 420 otáček/min
Přítlak hlavice Pneumatický (0,05-0,1 MPa)
Rychlost posuvu po ose X 0,5 – 4 m/min – měnič 2
Rychlost posuvu po ose Y 0,5 – 4 m/min – měnič 1
Obráběcí rozměry 3200 x 3200 mm
Rozměry 4500 mm délka
4500 mm šířka
2200 výška
Hmotnost 4000 kg

Dodatkové vybavení:

Koncové spínače v osách X Y
Žlab na stěnách rozkládací
Strukturální lak
Čidlo tlaku vody, Elektroventil
Brusku lze uspůsobit na jakoukoliv hlavu dle přání zákazníka 
Reference zde