Stranový automat na profily IRGRADEX BP-R3

Profilová stranová bruska IRGRADEX BP-R3

-------------------------------------------------------------------------------------

Jednovřetenová stranová bruska slouží k frézování a leštění půloblouků na hranách kamenných desek. Zabudovaný elektrický polohovací systém vřetene do 1800 a regulace jeho výšky a zabudované elektronické
ovládání dovoluje i výrobu čtvrtoblouků a sražených hran jak dolních tak i horních tak i rovné hrany.

Při automatické práci je možné naprogramovat počet přejezdů , skok brusné hlavy (krok) a úhel vychýlení. Všechny rychlosti pojezdů jsou plynule regulovatelné. Tloušťka obráběného materiálu je od 20 do 130 mm v půloblouku. Čtvrtoblouk a fazety je možné obrábět až do tloušťky 190 mm.
Vřeteno je ukončeno závitem M14 které dovoluje upnutí celé řady diamantových nástrojů. Stůl na kterém je upnut materiál k obrábění dovoluje bezpečné a bezproblémové uložení desky. Upínací stůl, který vyjíždí z místa obrábění pro snadnější manipulaci s materiálem je ještě vybaven otočnou hydraulicky zdvihanou deskou s možnou blokací po 900 z důvodu lepší manipulace s materiálem.

Připojovací napětí

230/400V

Frekvence

50Hz

Motor hlavice

2,2 kW

Otáčky vřetene

0-2800 otáček/min

Přítlak hlavice

Pneumatický

Rychlost posuvu hlavice

V= 0-3,8 m/min – měnič