DEHYDRÁTOR

DEHYDRATORY

Uvědomte si, že dehydrátory se používají pro odvodnění kalů z vody, ne jako čističky odpadních vod. Kal se zastaví v saku filtru a voda odtéká póry saku a vrací se do jímky. Tam, na principu spojených nádob teče do jiné jímky, a nyní jako čistá voda může být znovu použity k výrobě.Dehydrátory jsou k dispozici pro odvodnění kalu žuly a mramoru. Míra plnění saku a množství saků v dehydrátoru závisí na množství suspenze ve vodě. Dehydrátor by měl být umístěn na úrovni podlahy, tak bude blízko sedimentační jímky se špinavou vodou, nejlépe v místnosti (nemůže pracovat v pod bodem mrazu). Jímky špinavé a čisté vody by měly být nejméně dvě, je-li více čistí vodu lépe. Sedimentační jímka se špinavou vodou, ze které je voda čerpána do dehydrátoru, by měla mít minimální hloubku 1,5 m, nejlépe trychtýř,tak aby kal proudil na jedno místo.

Technické parametry SIL 2 SIL 4 SIL 6 SIL 8
Napětí

400 V; 50Hz

400 V; 50Hz

400 V; 50Hz

400 V; 50Hz

Výkon pumpy

0,55 kW

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Denní odvodnovací výkon

0,1 m3

0,2 m3

0,35 m3

0,45 m3

Rozměry

110/65/180

210/65/180

310/65/180

410/65/180

Počet saků

2

4

6

8