LCV rovná hrana do 6 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z  Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.   LCV je jedním z nejstarších modelů, unikátní svým řešením vkládání desek nastojato, čímž bylo dosaženo kompaktnosti stroje a minimální náročnosti na zabraný prostor. 

Stranový leštící stroj Marmomeccanica LCV

Leštění rovné hrany 1 - 6 cm

Prostorově úsporný model - vkládání desek nastojato!

Možnost konfigurace stroje dle požadavků zákazníka.

Příklad konfigurace:

7 vertikálních pneum. vřeten pro leštící nástroje
(prům. 120-150 mm)
- 1 vřeteno sklopené 45° pro sražení přední hrany
(prům. 120 – 130 mm)
- 1 vřeteno sklopené 45° pro sražení zadní hrany
(prům. 120-130 mm)
- 1 vřeteno pro kalibraci/okapničky na vstupu
- 1 vřeteno pro profily/okapničky na výstupu
 
Další příklady konfigurace vám rádi připravíme po společné konzultaci.


Reference zde

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.