LCV-TF speciál na vzorky

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z  Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.   LCV je jedním z nejstarších modelů, unikátní svým řešením vkládání desek nastojato, čímž bylo dosaženo kompaktnosti stroje a minimální náročnosti na zabraný prostor. Tento model je upraven pro výrobu malých vzorků o min. rozměrech 100x60x10 mm.

Stranový leštící stroj Marmomeccanica LCV-TF
Speciál určený pro leštění malých vzorků 100x60x10 mm
Leštění rovné hrany 1 - 6 cm

Prostorově úsporný model - vkládání desek nastojato!
Konfigurace stroje:

7 vertikálních pneum. vřeten pro leštící nástroje
(prům. 120-150 mm)
- 2-3 vřetena sklopená 45° pro dolní fazetu
(prům. 120 – 130 mm)
- 2-3 vřetena sklopená 45° pro horní fazetu 
(prům. 120-130 mm)


- Reference zde

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.