LTV kulatá hrana do 6 cm

Italskou společnost MARMO MECCANICA zastupujeme od roku 2007. Tento výrobce stranových automatů z  Monsana, poblíž Ancony, je na trhu již od roku 1973, kdy společnost podnikala ve dvou aktivitách - projekce a výroba strojů, a zpracování mramoru. Od roku 2003 je Marmo Meccanica S.p.A. již exklusivně  jen výrobcem , ale zkušenosti majitele a jeho spolupracovníků i z kamenického provozu silně ovlivnily celou filozofii firmy, která se dá shrnout jedním slovem: JEDNODUCHOST. Všechny stranové automaty jsou stavebnicové, základem je vždy rameno s leštícími vřeteny (volitelný počet) buď pevné nebo pohyblivé. Vše ostatní záleží jen na požadavcích zákazníka: oscilace, počítačové řízení jednotlivých vřeten, počet a typ vřeten na fazety, předsrážecí vřetena pro kulaté hrany,  různá další přídavná vřetena pro pomocné funkce kalibrace, okapnička, profily, kalibrační jednotka pro srovnání kolmosti hrany před vlastním leštěním a mnoho dalších přídavných funkcí a příslušenství, které jsou výsledkem vývoje a spolupráce se zákazníky.

Stranový leštící stroj Marmomeccanica LTV

Leštění rovné i kulaté hrany do 6 cm

Prostorově úsporný model - vkládání desek nastojato!

Možnost konfigurace stroje dle požadavků zákazníka.

Kompaktnost, možnost profilování různých profilů pomocí plochého diamantového kotoučku a oscilace pro leštění rovných hran jsou hlavní přednosti tohoto stranového automatu. Spolehlivost tohoto stroje vychází z technického řešení firmy Marmomeccanica ověřeného mnoha lety na tisíci prodaných kusech (hydraulické motory a pákový systém - patent Marmomeccanica z roku 1987 na oscilaci nosníku leštících vřeten - bezúdržbový systém). Výborný i na měkké materiály díky citlivosti výjezdu leštících vřeten. Možnost leštění hran i na úzkých lištách. Ovládací panel na otočném rameni. Motorizovaná přítlačná lišta, měnitelná rychlost posunu pásu, elektrická skříň a hydraulická jednotka jsou umístěny vně stroje. Odvádění použité vody do jednoho sběrného místa (voda nepadá na zem). Spolu s rozumnou cenou nabízí tento model ideální ekonomické řešení.

Rozměry: 4100 x 1330 mm

Příkon: od 21 kW (dle konfigurace)

Směr práce: zprava doleva (u tohoto modelu pouze tento směr práce)

Příklad konfigurace - model LTV 621:
- 1 kalibrační vřeteno na vstupu  pro kalibraci tloušťky desky (max. 60 mm) . Vřeteno lze sklopit od 0 do 90 st. a lze ho tak využít i pro řezání okapničkových drážek. Průměr kotouče = 250 mm.
- 2 vřetena pro srážení hran na vstupu, nakloněná na 45 st. Slouží buď na fazety různých velikostí, nebo v případě kulaté hrany pro odebrání materiálu = přípravu hrany na broušení/leštění leštícími vřeteny. Pro nástroje o průměru 130 mm.
- 6 leštících vřeten. Na první dvě možnost nasazení diamantových nástrojů pro broušení kulatých hran, případně kalibraci rovné hrany. Pro nástroje o průměru 130 mm.

Stránky výrobce Marmo Meccanica S.P.A.