Pískovací stůl CNC

AUTOBLASTER CNC

Novinka v naší nabídce - AUTOBLASTER CNC je určen pro plně automatické tryskání náhrobků při připojení s elektrickým ovládáním. Technologická řešení použité v tomto zařízení umožňuje, mimo jiné, pískování v multiprostoru tedy na několika kusech při jednom zapnutí … a číslicově řízená osa z

Kromě toho dodávaný software umožňuje plynulé a ergonomické používání stroje, který po naprogramování nevyžaduje další zásah obsluhy. Všechny parametry obrábění a nastavení je na zobrazovacím zařízení pomocí dodávaného ​​přívětivého software. AUTOBLASTER CNC, v kombinaci s pískováním automaticky ovládá systém čištění filtru a hladinu abraziva, přičemž obsluha pouze doplňuje abrazivo a odstraňuje prach.

Přístroj proto nevyžaduje obsluhu na vysoké odbornosti a dovednosti potřebné pro tradiční pískováním nápisů. Největší výhodou tryskacího stolu AUTOBLASTER CNC, je bezpochyby vynikající poměr její ceny k možnostem, které nabízí. Všechny výhody číslicově řízených zařízení, se nám podařilo vložit do tohoto zařízení za nižší cenu, než konkurenční zařízení tohoto typu která jsou založena na starších technologií.
 
Technické údaje:

Krokové motory, jednofázové napájení, 16 A
Pracovní plocha 1200 x 1200 mm
Pískování vyžaduje připojení elektrického ovládání s přiloženým software
Rozměry stroje 1700 x 1600 x 1850 mm
Hmotnost 150 kg
Napájení 240 V / 50 Hz

Výhody:
Kompletní automatizace procesu tryskání
CNC ovládání pomocí dodaného softwaru
Automatické řízení celého procesu pískování
Možnost tryskání v multiprostoru - neomezený počet pracovních oblastí
Číslicově řízené Z-osy, což umožňuje tryskání nevyrovnaných ploch
Jasné plánování, řízení pracovního stolu a písek
Vysoká rychlost manévrování, až 20 cm / s
Možnost vzdálené služby prostřednictvím internetu
Velkou přidanou hodnotou vzhledem k ceně zařízení
Schopnost přizpůsobit stůl jakýmkoliv bezprašným pískovačkám ,které mají určité parametry.
Nevyžaduje speciální dovednosti provozovatele