Stranový automat na profily PROMASZ B1PK

 Stranová profilová bruska B1PK 14.0-2000.2S  
Stroj , který má kompaktní konstrukci bez potřeby základů, pevný a stabilní za skvělou cenu. Výška: 2270 mm
Šířka: 2500 mm
Délka: 4900 mm  
• Hrubování a leštění pomocí vybraného programu 
                            - fazety
                            - rovná hrana
                            - čtvrtoblouk
                            - půloblouk
                            - jiné profily   
• Dotykový panel (zadávání a zobrazování dat)
• Servopohony a lineární ložiska zvyšující rychlost a přesnost 
• Proporcionální ventil regulace přítlaku (stabilizuje přítlak v závislosti od polohy hlavy  0-180)
• Dvoje otáčky hlavního vřetene (motor 2-rychlostní 3 /3,7 KW) - hrubování, leštění  

Stranová profilová bruska B1PK 14.0-2000.2S

Stroj , který má samostatnou konstrukci bez potřeby základů, pevný a stabilní za skvělou cenu.

-          délka obrábění 3 bm – výška max 100 mm
-          horní posuv – na lineárních vedení (horní posuv chrání mechanický systém před  vodou),
-          posouvání a otáčení obráběné desky na soustavě mnohosměrových kladek  zdvíhaných pneumaticky,
-          tři přítlačné písty
-          vysouvání desky „na doraz” se provádí pneumaticky,
-          nastavení oblouku (horní-dolní), k tloušťce desky, na elektronickém počitadle,
-          zavedení do pamětí ovládání délky obráběné desky,
-          možnost práce „po oblouku” od shora dolů nebo zespoda nahoru,
-          odečet úhlu posunu hlavy „po oblouku” na elektronickém displeji,
-          ovládací skříň z nerezu,
-          „pilot ( dálkové ovládání)” pomocný pro nastavovací pohyby na stroji,
-          plynulá regulace posuvu suportu s obloukem podél obráběné plochy, jemný start brzdění zajišťuje frekvenční měnič 1,
-          plynulá regulace otáček posuvu hlavy „po oblouku”, jemný start brzdění zajišťuje frekvenční měnič 2,
-          programy provozu stroje uloženy v paměti ovládání spolupracující s panelem obsluhy (k zadávání parametrů provozu).
-          dotyková ovládací obrazovka